Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2019. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2019. godine, bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, podrškom devojčicama i adolescentkinjama žrtvama seksualnog nasilja i silovanja (pod okriljem prakse ranog braka), kreiranjem i jačanjem lokalnih mehanizama podrške devojčicama, ženama i manjinama.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2019.