Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2018. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2018. godine, bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, podrškom devojčicama i adolescentkinjama žrtvama seksualnog nasilja i silovanja (pod okriljem prakse ranog braka), analizom neadekvantog i nepravovremenog reagovanja Policije u okviru procesuiranih slučajeva i analizom nedostupnosti sigurnih kuća za Romkinje koja je rezultirala pokretanjem tužbe protiv nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2018.