Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2017. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2017. godine bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, analizom neadekvatnog i nepravovremenog reagovanja Policije u okviru procesuiranih slučajeva i analizom nedostupnosti sigurnih kuća za Romkinje.

Udruženje je aktivno radilo i na jačanju aktivizma među mladim Romkinjama, aktivistkinjama i volonterkama u Vojvodini, održavalo javne akcije protiv rasizma, nasilja nad ženama, devojčicama i protiv ranih, ugovorenih brakova.

U okviru aktivnosti Ženske romske mreže Banata u partnerstvu sa Romskim ženskim centrom „Rromnjako ilo“ radili smo na analizi problema ranih brakova kao ulaznice za seksualno nasilje, čime smo taj problem sagledale iz druge perspektive i jačale odgovor organizacije na problem seksualnog nasilja i silovanja, posebno devojčica.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2017.