Članice smo :

  • Romske ženske mreže Banata
  • Mreže žena protiv nasilja  
  • Žena u Crnom 
  • SOS Vojvodine
  • Romske ženske mreže