023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

WAVE konferencija u Budimpešti

wave 2017 sDana 31.10.2017. godine predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej, Zorica Šurlan, zajedno sa  Aleksandrom Nestorov - Mreža žene protiv nasilja, govorila je o Femicidu u Srbiji. Tokom prezentacije ukazano je na statistiku femicida nad Romkinjama od 2010 do 2016 godine.

Opširnije...

Da održimo vezu: podržano osam SOS telefona

undp sos telefoni sUsluga SOS telefona za podršku ženama u situaciji nasilja, koju pružaju ženske nevaldine organizacije biće dostupna većem broju korisnica, a posebno Romkinjama i ženama sa invaliditetom. Podršku u vidu grantova dobilo je osam udruženja koja pružaju ovu specijalizovanu uslugu.

Opširnije...

Imamo misiju: Nijedna romska devojčica ne napušta obrazovanje!

errc sEvropski centar za prava Roma ERRC je obavešten od strane svojih lokalnih monitora za praćenje ljudskih prava da u mnogim zemljama romske devojčice ne završavaju obavezno obrazovanje i da vlasti i ako znaju da se to dešava ne preduzimaju nikakve mere koje bi trebale da preduzmu kako bi osigurale ostanak romskih devojčica u školama.

Opširnije...

Radionica “Monitoring i evaluacija kao osnova za uspešnu primenu Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za Rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a 1325 - Žene, mir i bezbednost”

rezolucija 1325Udruženje Roma Novi Bečej učestvovalo je u radionici “Monitoring i evaluacija kao osnova za uspešnu primenu Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za Rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a 1325 - Žene, mir i bezbednost” koja se održala 25. maja 2017. godine u prostorijama Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u Beogradu.

Opširnije...

Predstavljanje rezultata projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja“

bibija 25 maj sRomski ženski centar BIBIJA i partnerske organizacije, Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca, predstavile su 25.5.2017. godine EU info centru Beogradu, rezultate 18 mesečnog projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“.

Opširnije...