023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine
 • Osmomartovski marš za radna prava žena

  Aktivistkinje Romske ženske mreže Banata su 08. Marta učestvovale na maršu za radna prava žena u Beogradu. Opširnije
 • Kampanja Jedna milijarda ustaje

  Kampanja Jedna milijarda ustaje koja se održava svake godine 14.02. pokušava da skrene pažnju na probleme nasilja, eksploatacije i diskriminacije žena u celom svetu. Ukoliko se uzme u obzir da svetska populacija broji sedam milijardi ljudi, u ovoj situaciji naći će se milijardu devojaka i žena. Opširnije
 • Pokloni za najmlađe

  28.12.2016. godine u prostorijama udruženja Roma Novi Bečej organizovana je podela novogododišnjih paketića najmlađim članovima i članicama udruženja. Opširnije
 • Marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

  Udruženje Roma Novi Bečej organizovalo je marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava sa ciljem promocije ljudskih prava i prava na život bez nasilja. Opširnije
 • Poziv na ulični marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

  Udruženje Roma u okviru  kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama  organizuje 10. decembra  povodom Međunarodnog dana Ljudskih prava  ulični marš Pod nazivom “Život bez nasilja, ljudska prava za sve nas“ čiji je cilj promocija ljudskih prava i prava na život bez nasilja. Opširnije
 • Akcija "Čuvajmo zdravlje"

  Akcija pod nazivom "Čuvajmo zdravlje" u Novom Bečeju u organizaciji Udruženja Roma Novi Bečej u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nasilje nad ženama

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.


Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993. & Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995. & Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999.kada je UN usvojio da je 25 novembar Medjunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

Diskriminacija

USTAV REPUBLIKE SRBIJE / Zabrana diskriminacije / Član 21

Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.

Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.

Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Rasizam

Osporavanje ljudskih prava na temelju rasne pripadnosti, utemeljene na  zamisli da su neke rase superiorne u odnosu na druge.